DUCATI – 90th Anniversary

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Milestone Srl

Neşirçi: Milestone Srl

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 9-njy iýuny

Reanr: Simulýasiýa, ýaryş

“RIDE” döredijilerinden bütinleý meşhur “Ducati” brendine bagyşlanan aýlaw bar - bir wideo oýnunda bir asyr töweregi rowaýat!

Bilen 39 model oýunda iň ajaýyp tigirleri zyňyp bilersiňiz. 7 sany ajaýyp ERAS, 50-nji ýyllardan başlap taryhy ýeňişlere çenli arzuwlaryňyzyň tigirini täzeden açyp bilersiňiz. Rowaýata öwrülen 1954 125 Gran Sport Marianna ýa-da Fogartiniň güýçli Ducati 996-ny synap görüň.

Dukatiniň taryh döreden ýollarynda adrenalin ylgaw ýaryşyny alyň! Gazy basyň 5 wepalylyk bilen köpeldilen ýurt ýoly we 8 resmi zynjyrşol sanda “Ducati” muşdaklarynyň iň halanýan “Misano World Circuit” - Marko Simonçelli, taryh döredenleriň eden işlerinden dynýar.

Dukatiniň taryhy barada has giňişleýin maglumat alyň muzeýher ulagy meşhur eden tehniki we taryhy jikme-jikliklere bagyşlanýar.

Nämä garaşýarsyň? Taryh bilen meşgullan!

SURATLAR

DUCATI – 90th Anniversary Mugt göçürip almak

DUCATI – 90th Anniversary Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 @ 2.60 GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 550 @ 1GB / ATI Radeon HD 6790 @ 1GB *
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 15 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler: * Grafiki kartlaryň noutbuk wersiýalary işläp biler, ýöne resmi taýdan goldanylmaýar.

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 SP1 64-Bit / Windows 8 64-Bit / Windows 8.1 64-Bit / Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz / AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 290X *
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler: * Grafiki kartlaryň noutbuk wersiýalary işläp biler, ýöne resmi taýdan goldanylmaýar.


Oýun nädip gurulmalyDUCATI – 90th Anniversary

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunDUCATI – 90th Anniversary gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz