Blackbay Asylum

LINKLERI OWüklemäge gidiňGYZYKLANAN - MUGT OWüklemek - TORRENT

SURATLAR

Blackbay Asylum Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows XP, 7/8
 • Prosessor: 2.0 Ghz iki ýadroly prosessor
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 512 MB bagyşlanan wideo goç ýa-da has gowusy
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Gaty disk: 1,2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows XP, 7/8
 • Prosessor: 2.5 Ghz iki ýadroly prosessor
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 1 GB bagyşlanan wideo goç ýa-da has gowusy
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Gaty disk: 1,2 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyBlackbay Asylum

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunBlackbay Asylum gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

BILLIONUPLOADS.COM
OWükiziz

FIREDRIVE.COM
OWükiziz

HUGEFILES.NET
OWükiziz

UPLOADABLE.CH
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz