खेळ प्रकार: पीसी गेम्स

पीसी खेळ, जाका संगणक खेळ अशेंय म्हण्टात, हे व्हिडियो गेम घरगुती व्हिडियो गेम कंसोल वा आर्केड कंसोलाचेर खेळचे बदला वैयक्तीक संगणकाचेर खेळटात.

Dead Grid

Dead Grid

डेड ग्रिड फ्री डावनलोड, हो कार्ड आदारीत रणनिती खेळ आसून तो प्रलयका उपरांतच्या संवसारांत घडला. सोद शेंकड्यांनी अपग्रेड करपाक येवपी वस्तू.तुमच्या वांगडा झोम्बीच्या झुंडांक मारपाक एलिट भाड्याच्या सैनिकांची एक पंगड एकठांय करात नाशाचें शस्त्रागार. शेंकड्यांनी शस्त्रां आनी सहाय्यक वस्तू घेवन एलिट भाड्याच्या सैनिकांच्या पंगडाक भरती करप आनी तयार करप. रुचीक:[...]
DEVOUR v2.2.7

DEVOUR v2.2.7

DEVOUR हो 1-4 खेळगड्यांक को-ऑप हॉरर सर्व्हायवल गेम. एक भूतग्रस्त पंथ फुडारी थांबयात ती तुमकां आपल्या वांगडा नरकांत ओडून व्हरचे पयलीं. धांवप. रडप. लिपोवचें. फकत धरूंक नाका. 2-4 खेळगडो ऑनलायन को-ऑप ह्या खाशेल्या ऑनलायन को-ऑप अणभवांत 4 पंथ वांगड्यांचेर नियंत्रण दवरात जंय तुमकां एकठांय काम करचें पडटलें अन्ना, एक भूतग्रस्त[...]
Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

सेव्ह द वर्ल्ड एडिशनांत आस्पावता कक्षीय बुलेट आनी खेळाचो अधिकृत बुमिंग ध्वनीमुद्रण. ते भायर अॅसेम्बल एंटरटेनमेंट दान करता ह्या आवृत्तीची येणावळ 10% नाफाविरयत संस्थेक ओशन क्लीनअप दितात जी दर्यांत प्लास्टीक मुक्त करपा खातीर प्रगत तंत्रगिन्यान विकसीत करता. च्या विकसकाच्या वावराक आदार दिवपाक सोदपी सगळ्यां खातीर हो सगळ्यांत बरो पर्याय आसा[...]
GearHead Caramel

GearHead Caramel

गियरहेड कारामेल मुक्त डाउनलोड पीसी गेम एक पूर्व-स्थापीत डायरेक्ट लिंक Dmg नवीनतम सगळ्या अद्ययावत आनी DLCs कडेन मल्टीप्लेयरटायफनाक एक वर्स जालां प्रसंग, जेन्ना महाशक्तीच्या युगांतलो एक जैव राक्षस जागो जालो आनी धर्तरेचेर धुमशेण काडलो. लुनाचेर सत्ता एकठांय करून एजिस ओव्हरलॉर्ड तांचो विस्तार करपाची तयारी सुरू करता वर्चस्व गाजोवप सौर मंडलाच्या[...]
Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

जॅबरवॉक जुंवो – एकदां लोकप्रिय पर्यटन थळ आशिल्लो हो आतां मनीसबळ नाशिल्लो जुंवो विचित्र रितीन निवळ उरला. तुमकां आनी तुमच्या एलिट होपस पीक अकाडे मींतल्या सहपाठ्यांक तुमच्या सुपर-क्युट शिक्षकान ह्या जुंव्याचेर “लवी-डोवी, काळजाक धडधडपी शाळेच्या भोंवडे खातीर” हाडल्यात. सगळेच सुर्याक मजा करतात अशें दिसता...जो मेरेन मोनोकुमा आपलो खून करपी खेळ[...]
Nightmare Of Decay (v1.14)

Nightmare Of Decay (v1.14)

क्षय का दुःस्वप्न मुक्त डाउनलोड, एक पयले व्यक्तीची ऍक्शन हॉरर झोम्बी, मानसीक पंथवादी आनी हेर भंयकर गजालींचो चोमो आशिल्ल्या दुःस्वप्नाच्या मनोरांत घडिल्लो खेळ.तुमी पासून सुटपाचो यत्न करतना जिवीत उरपा खातीर क्रूर झुजांत वेगवेगळ्या शस्त्रांचो एक वर्गीकरण वापरात क्षयाचें दुःस्वप्न. एके राती न्हिदे उपरांत जाग येता तेन्ना झोम्बी, मानसीक पंथवादी आनी[...]
Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

तूं एकटोच बॉम्ब आशिल्ल्या कुडींत आसा. तुमच्या इश्टां कडेन, “तज्ञ” कडेन तें निश्चीत करपाक जाय आशिल्लें मॅन्युअल आसा. पूण एक पकड आसा: तज्ञांक बॉम्ब दिसना, देखून सगळ्यांनी तो उलोवपाची गरज आसतली – वेगान! वेळ सोंपचे पयलीं बेगीन संवाद सादपाचो यत्न करतना तुमी आनी तुमचे इश्ट बॉम्ब निश्क्रीय करपाची सर्त करतात[...]
Elemental War 2

Elemental War 2

एलिमेंटल वॉर 2 मुक्त डाउनलोड, एलिमेंटल वॉर 2 तुमकां लोकप्रिय टॉवर संरक्षण भावना जोडून दिता अभिनव खेळ यंत्रणा – जायत्या वरां मजे खातीर निमाणी मिक्स!एलिमेंटल वॉर 2 तुमकां धोक्यांत आशिल्ल्या संवसारांत व्हरता: राक्षसांचीं झुंड अचकीत एका दोशींतल्यान नरकाच्या अथांगांतल्यान ओततात आपयल्लें पोर्टल. वायटाच्या शक्तीं आड संरक्षण गोपुरांची संरक्षण वळ बांदपाक[...]
Urbek City Builder

Urbek City Builder

उर्बेकांत तुमकां तुमच्या स्वताच्या डिझायनाचें शार बांदपाक मेळटलें! ताची सैमीक संपत्ती वेवस्थापन करात, लोकसंख्येच्या जिणेचो दर्जो सुदारात आनी ताचे शेजार तुमच्या पद्दतीन बांदात. शेजार वेगवेगळे शेजार बांदून तुमच्या शारांत जिवीत उस्वास घेयात. तुमकां बोहेमियन शेजार जाय? बार, उद्यानां आनी वाचनालयां बांदचीं, पूण लागसार उणी लोकसंख्येची दाटाय दवरची. तुमकां बुर्जुवा शेजार[...]
TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

टोकोयो: द टॉवर ऑफ परपेट्यूटी मुक्त डाउनलोड पीसी गेम पूर्व-स्थापीत थेट दुव्यांत dmg सगळ्या अद्ययावत आनी DLC कडेन नवीनतम मल्टीप्लेयरहें .तुमी एका गूढ गोपुरांत आडखळून पडटात – दर 24 वरांनी आपलेच रचणुकेचें रुपांतर करपी गोपुर, जंय तुमकां असंख्य गरीब पडून गेल्ल्या आत्म्यांक मात करून आतां मेरेन पळोवंक नाशिल्ल्या माथ्यार वाट[...]